Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2012

Số ký hiện: 03/2012/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 28/06/2012
Người ký: Nông Văn Đàm
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Trà Lĩnh
Tệp đính kèm: nq 03.pdf