Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012

Số ký hiện: 06/2012/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 26/06/2012
Người ký: Bế Thanh Giám
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Hà Quảng
Tệp đính kèm: nq 06.PDF