Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2011

Số ký hiện: 05/2012/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 28/06/2012
Người ký: Bế Thanh Giám
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Hà Quảng
Tệp đính kèm: nq 05.PDF