Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012

Số ký hiện: 30/2012/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 19/06/2012
Người ký: Đàm Văn Dũng
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND thành phố Cao Bằng
Tệp đính kèm: nq 30.PDF