Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn,chi ngân sách địa phương năm 2011 của thị xã Cao Bằng

Số ký hiện: 28/2012/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 19/06/2012
Người ký: Đàm Văn Dũng
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND thành phố Cao Bằng
Tệp đính kèm: nq 28.pdf