Chỉ thị số 14/2012/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh

Số ký hiện: 14/2012/CT-UBND
Ngày ban hành: 25/12/2012
Người ký: Nguyễn Hoàng Anh
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Tệp đính kèm: chi thi 14.pdf