Quyết định số 2094/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2012 - 2020, định hướng đến năm 2030

Số ký hiện: 2094/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 25/12/2012
Người ký: Lý Hải Hầu
Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Tệp đính kèm: qd 2094.pdf