Quyết định ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức

Số ký hiện: 08/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13/05/2014
Người ký: Đàm Văn Eng
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Tệp đính kèm: Microsoft Word - qd 08.2014.pdf