Quyết định về việc quy định phân cấp quản lý Nhà nước trong lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Số ký hiện: 12/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13/07/2016
Người ký: Nguyễn Trung Thảo
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Tệp đính kèm: Microsoft Word - qd 12.2016.pdf