Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hạ Lang khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Số ký hiện: 05/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 24/06/2016
Người ký: Thẩm Văn Khiêm
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Hạ Lang
Tệp đính kèm: Microsoft Word - nq 05.2016. hdnd ha lang.pdf