Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

Số ký hiện: 38/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 26/07/2016
Người ký: Hoàng Văn Bảo
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Thông Nông
Tệp đính kèm: Microsoft Word - nq 38.2016.hdnd thong nong.pdf