Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015

Số ký hiện: 39/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 26/07/2016
Người ký: Hoàng Văn Bảo
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Thông Nông
Tệp đính kèm: Microsoft Word - nq 39.2016.hdnd thong nong.pdf