Nghị quyết về việc phê chuẩn các giải pháp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2016

Số ký hiện: 17/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 29/07/2016
Người ký: Nông Văn Bộ
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Trùng Khánh
Tệp đính kèm: nq 17.2016.hdnd trung khanh.doc