Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Số ký hiện: 19/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 01/07/2016
Người ký: Đàm Văn Eng
Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
Tệp đính kèm: Microsoft Word - nq 19.2016.hdnd tinh 1.pdf