Nghị quyết về việc phê chuẩn danh sách Uỷ viên của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Số ký hiện: 27/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 01/07/2016
Người ký: Đàm Văn Eng
Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
Tệp đính kèm: Microsoft Word - nq 27.2016.hdnd tinh 1.pdf