Nghị quyết về việc thành lập Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Số ký hiện: 28/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 01/07/2016
Người ký: Đàm Văn Eng
Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
Tệp đính kèm: Microsoft Word - nq 28.2016.hdnd tinh 1.pdf