Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2016 - 2021

Số ký hiện: 30/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 01/07/2016
Người ký: Đàm Văn Eng
Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
Tệp đính kèm: Microsoft Word - nq 30.2016.hdnd tinh 1.pdf