Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng

Số ký hiện: 30a/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 01/07/2016
Người ký: Đàm Văn Eng
Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
Tệp đính kèm: Microsoft Word - nq 30a.2016.hdnd tinh 1.pdf