Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Thông Nông, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Số ký hiện: 06/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 29/06/2016
Người ký: Hoàng Văn Bảo
Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Thông Nông
Tệp đính kèm: Microsoft Word - nq 06.2016.hdnd thong nong.pdf