Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Thông Nông nhiệm kỳ 2016 - 2021

Số ký hiện: 09a/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 29/06/2016
Người ký: Hoàng Văn Bảo
Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
Tệp đính kèm: Microsoft Word - nq 09a.2016.hdnd thong nong.pdf