Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Trùng Khánh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Số ký hiện: 03/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 30/06/2016
Người ký: Nông Văn Bộ
Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Trùng Khánh
Tệp đính kèm: Microsoft Word - nq 03.2016.hdnd trung khanh.pdf