Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Trùng Khánh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Số ký hiện: 07/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 30/06/2016
Người ký: Nông Văn Bộ
Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Trùng Khánh
Tệp đính kèm: Microsoft Word - nq 07.2016.hdnd trung khanh.pdf