Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2015

Số ký hiện: 16/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 29/06/2016
Người ký: Nông Văn Bộ
Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Trùng Khánh
Tệp đính kèm: Microsoft Word - nq 16.2016.hdnd trung khanh.pdf