Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, Quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2016

Số ký hiện: 04/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 05/06/2017
Người ký: Công Văn Hưu
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Bảo Lạc
Tệp đính kèm: nq 04.2017.hdnd bao lac.pdf