Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Số ký hiện: 11/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 23/06/2017
Người ký: Trần Văn Bộ
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Hà Quảng
Tệp đính kèm: nq 11.2017.hdnd ha quang.pdf