Nghị quyết về việc phê chuẩn các danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

Số ký hiện: 12/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 23/06/2017
Người ký: Trần Văn Bộ
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Hà Quảng
Tệp đính kèm: nq 12.2017.hdnd ha quang.pdf
Tệp đính kèm khác: 
Đính kèmDung lượng
Tập tin bieu kem nq 12.2017.hdnd ha quang.rar34.2 KB