Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2017

Số ký hiện: 04/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 26/06/2017
Người ký: Đinh Ngọc Lang
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Nguyên Bình
Tệp đính kèm: nq 04.2017.hdnd nguyen binh.pdf