Nghị quyết về tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Số ký hiện: 03/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 05/07/2017
Người ký: Công Văn Hưu
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Bảo Lạc
Tệp đính kèm: nq 03.2017.hdnd bao lac.pdf