Nghị quyết về phê chuẩn danh mục dự án đầu tư công năm 2018

Số ký hiện: 05/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 05/07/2017
Người ký: Công Văn Hưu
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Bảo Lạc
Tệp đính kèm: nq 05.2017.hdnd bao lac.pdf
Tệp đính kèm khác: 
Đính kèmDung lượng
Tập tin bieu kem nq 05.2017.hdnd bao lac.rar5.36 KB