Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lạc

Số ký hiện: 08/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 05/07/2017
Người ký: Công Văn Hưu
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Bảo Lạc
Tệp đính kèm: nq 08.2017.hdnd bao lac.pdf