Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện Hà Quảng khóa XIX

Số ký hiện: 10/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 23/06/2017
Người ký: Trần Văn Bộ
Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Hà Quảng
Tệp đính kèm: nq 10.2017.hdnd ha quang.pdf