Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016

Số ký hiện: 77/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 13/07/2017
Người ký: Đinh Ngọc Lang
Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Nguyên Bình
Tệp đính kèm: nq 77.2017.hdnd nguyen binh.pdf