Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND thông qua phương án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

Số ký hiện: 06/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 13/12/2017
Người ký: Đinh Ngọc Lang
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Nguyên Bình
Tệp đính kèm: nq 06.2017.hdnd nguyen binh.pdf