Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; kế hoạch đầu tư công năm 2018 huyện Quảng Uyên

Số ký hiện: 19/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 19/12/2017
Người ký: Lương Văn Hơn
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Quảng Uyên
Tệp đính kèm: nq 19.2017.hdnd quang uyen.pdf
Tệp đính kèm khác: 
Đính kèmDung lượng
Tập tin bieu kem nq 19.2017.hdnd quang uyen.rar20.44 KB