Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Số ký hiện: 17/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 19/12/2017
Người ký: Lương Văn Hơn
Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Quảng Uyên
Tệp đính kèm: nq 17.2017.hdnd quang uyen.pdf