Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về phê chuẩn chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Uyên năm 2018

Số ký hiện: 22/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 19/12/2017
Người ký: Lương Văn Hơn
Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Quảng Uyên
Tệp đính kèm: nq 22.2017.hdnd quang uyen.pdf