Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND về việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Số ký hiện: 06/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 20/12/2017
Người ký: Thẩm Văn Khiêm
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Hạ Lang
Tệp đính kèm: NQ 06.pdf