Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND về việc Quyết định Dự toán thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; Phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2018

Số ký hiện: 08/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 20/12/2017
Người ký: Thẩm Văn Khiêm
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Hạ Lang
Tệp đính kèm: NQ 08.pdf