Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Số ký hiện: 09/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 27/12/2017
Người ký: Công Văn Hưu
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Bảo Lạc
Tệp đính kèm: NQ 09.pdf