Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND về phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2018 huyện Bảo Lạc

Số ký hiện: 11/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 27/12/2017
Người ký: Công Văn Hưu
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Bảo Lạc
Tệp đính kèm: Nghi quyet ve KH Dau tu cong 2018 trinh HĐND.pdf