Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Bảo Lạc

Số ký hiện: 12/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 27/12/2017
Người ký: Công Văn Hưu
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Bảo Lạc
Tệp đính kèm: NQ 12 Bao Lac.pdf
Tệp đính kèm khác: 
Đính kèmDung lượng
Tập tin Kem NQ 12.rar451.37 KB