Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND về ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lạc

Số ký hiện: 15/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 27/12/2018
Người ký: Công Văn Hưu
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Bảo Lạc
Tệp đính kèm: NQ ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ.pdf