Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 Hội đồng nhân dân huyện Hạ Lang khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Số ký hiện: 09/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 20/12/2017
Người ký: Thẩm Văn Khiêm
Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Hạ Lang
Tệp đính kèm: NQ 09.pdf