Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2018

Số ký hiện: 04/2018/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 21/06/2018
Người ký: Nông Hải Lưu
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Phục Hòa
Tệp đính kèm: nq 04.2018.hdnd phuc hoa.pdf
Tệp đính kèm khác: 
Đính kèmDung lượng
Tập tin bieu kem nq 04.2018.rar46.47 KB