Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2018

Số ký hiện: 01/2018/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 22/06/2018
Người ký: Lục An Khánh
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Hòa An
Tệp đính kèm: nq 01.hdnd hoa an.2018.pdf