Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2018

Số ký hiện: 01/2018/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 27/06/2018
Người ký: Đinh Ngọc Lang
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Nguyên Bình
Tệp đính kèm: nq 01.hdnd nguyen binh.2018i.pdf