Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Số ký hiện: 06/2018/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 29/06/2018
Người ký: Thẩm Văn Khiêm
Loại văn bản: Văn bản qui phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Hạ Lang
Tệp đính kèm: nq 06.hdnd ha lang.2018.pdf