Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung danh mục chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018

Số ký hiện: 05/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 21/06/2018
Người ký: Nông Hải Lưu
Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Phục Hòa
Tệp đính kèm: nq05.2018.hdnd phuc hoa.pdf
Tệp đính kèm khác: 
Đính kèmDung lượng
Tập tin bieu kem nq 05.2018.hdnd_.rar11.7 KB