Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Phục Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021

Số ký hiện: 07/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 21/06/2018
Người ký: Nông Hải Lưu
Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Phục Hòa
Tệp đính kèm: nq 07.2018.hdnd phuc hoa.pdf