Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện Phục Hòa

Số ký hiện: 08/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 21/06/2018
Người ký: Nông Hải Lưu
Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Phục Hòa
Tệp đính kèm: nq 08.2018..hdnd phuc hoa.pdf